• Home
 • /Om Sct. Georgs Gilderne

Om Sct. Georgs Gilderne

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Under mottoet ”Spejderideen for voksne” udfører Sct. Georgs Gilderne i Danmark deres humanitære arbejde.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Vi er ikke en loge, men en organisation der støtter spejderarbejdet, og i høj grad også udfører humanitært arbejde både lokalt og på landsplan. Vi indsamler midler i de enkelte gilder, og gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro, der sympatiserer med bevægelsen formål.

Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling til samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Sct. Georgs Gilderne bliver ofte opfattet som en loge, men er ikke loge præget. Vi tager udgangspunkt i spejderideens grundlæggende principper med fokus på personlig udvikling samt økonomisk hjælp primært med fokus på børn og unge i lokalområdet.


Værdigrundlag
En af vores grundlæggende værdier er, at etablere kammeratskab / venskab og dette opnås gennem Gildets drift samt gennemførelse af pengerejsnings projekter med henblik på at kunne yde økonomisk / humanitær hjælp nationalt og internationalt.

Sct. Georgs Gildernes formål

 • At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
 • I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet – nationalt og internationalt

Princippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde:

 • Den enkelte har ansvaret for sin egen personlige udvikling
 • Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gildebevægelsen
 • Den enkelte viser ansvar overfor det samfund, vi er en del af

Gildeloven
En gildebror gør sit bedste for

 • At nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse
 • At erkende sine fejl og rette dem
 • At nå til beherskelse af sit sind
 • At have respekt for det, der har værdi for andre
 • At være venlig og forstående overfor andre
 • At gøre livet gladere og lysere for andre
 • At tage medansvar i familie og samfund
 • At værne naturen og vore nationale værdier
 • At virke for international forståelse
 • At gøre sin pligt frem for at kræve sin ret

Gildeløftet
Jeg lover oprigtig at stræbe efter

 • At holde gildeloven
 • At hjælpe andre
 • At føre Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt

Arbejdsform
Gilderne arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og-gildeløfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Spejderiden for voksne