Om os

Velkommen til Sct. Georgs Gildet i Randers

Sct. Georgs Gildet i Randers er et af de ca. 200 gilder, der findes fordelt over hele landet samt et dansk gilde i Flensborg og 2 danske gilder i Grønland.

I gildebevægelsen samles vi om små og store opgaver. Ved at deltage i debat- og studiegrupper er der rig mulighed for personlig udvikling, for evt. senere at påtage sig planlagte opgaver i Gildet.

Gildets medlemmer er opdelt i grupper. Gruppene bestemmer selv deres aktiviteter, som f. eks. kan være foredrag, debataftener og virksomhedsbesøg. Grupperne afholder møder 8 – 10 gange om året.

Alle grupper mødes 6 – 8 til gange om året til forskellige aktiviteter som gildehaller og gildemøder.

Til løsning af særlige opgaver findes der laug på tværs af grupperne. Det kan være et Good-Turn Laug, Spejderlaug eller Naturudvalg.

Good-Turn Lauget varetager Gildets hjælpearbejde, medens Spejderlauget står for arrangementer for spejderne i alle aldre, og Naturudvalget arrangerer ture ud i det fri.

Gildehus

Gennem gildearbejdet er der rig mulighed for at finde nære venner både herhjemme og i udlandet, og dermed danne enestående netværk for hinanden.

Sct. Georgs Gilderne er en korpsneutral del af spejderbevægelsen. Det er et sted for voksne i alle aldre. Gildebrødrene er eller har været spejdere eller har interesse for spejdernes ideer og formål.

4 gange om året udgives gildebladet ”EKKOET”