Kontakt

Gildemester

Birthe Norring-Agerskov
Tlf.: 29 60 33 36
E-mail: birthe.na@gmail.com

Gildekansler
Lene Skriver
Tlf.: 81 71 58 54
E-mail: skriver.lene@gmail.com

Gildeskatmester
Birte Mørup Jensen
Tlf.: 50 90 65 54
E-mail: ekkoet@fiberflex.dk

Spejderlauget
Birte Mørup Jensen
Tlf.: 50 90 65 54
E-mail: ekkoet@fiberflex.dk

Naturgruppen
Grete Thaasti
Tlf.: 75 17 24 57
E-mail: grethe.thaasti@mail.dk

Good-Turn Lauget

Udlejning af Gildehus
Aage Andersen
Tlf.: 30 23 60 75
E-mail: Kirsten.aage@anerki.dk

Kontaktperson til Fredslyset
Birthe Norring-Agerskov
Tlf.: 29 60 33 36
E-mail: birthe.na@gmail.com

Redaktør af EKKOET
Birte Mørup Jensen
Tlf.: 50 90 65 54
E-mail: ekkoet@fiberflex.dk

Redaktør af hjemmesiden
Lene Skriver
Tlf.: 81 71 58 54
E-mail: skriver.lene@gmail.com