Gildemøde

Gildemøde

Sct. Georgs Gildet i Randers besøgte d. 09.10.2019 Spejdermuseet i Randers (Det Danske Spejderkorps). Bodil Larsen fortalte om Spejdermuseet historie og daglige virke. Spejdermuseet har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 – 12.00, og adressen er Møllestræde 7, Randers. Aftenen sluttede med hyggeligt samvær i gildehuset.